japon ekolünden bir çeşit bulmaca. asimetrik bir düzlemdeki yatay ve dikey sıralanmış kutucukların toplamının sıralı kutucukların sonunda yazan rakamın toplamına eşit olması ve aynı sırada her bir rakamın en fazla bir kere kullanılması gibi 2 temel kural üzerine kuruludur.ne anlatıyor la bu diyorsanız buyrun:http://www.kakuro.com/